ï»? ž®è¯´æŽ’行榜_2014完结ž®è¯´æŽ’行榜_½W”趣½H?/title> <link rel="stylesheet" href="https://www.biquwo.com/images/style.css" /> <script type="text/javascript" src="https://libs.baidu.com/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.biquwo.com/scripts/header.js"></script> <script type="text/javascript"> function ChangeDateTab(a,b) { for(c=1;c<=4;c++){ $('#tb' + a + '-' + c).hide(); $('#tbc'+ a + '-' + c).removeClass('ck1'); $('#tbc'+ a + '-' + c).addClass('ck2'); } $('#tb' + a + '-' + b).show(); $('#tbc'+ a + '-' + b).removeClass('ck2'); $('#tbc'+ a + '-' + b).addClass('ck1'); } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="wrapper"> <script>login();</script> <div class="header"> <div class="header_logo"> <a >½W”趣½H?/a> </div> <script>panel();</script> </div> <div class="nav"> <ul> <li><a >首页</a></li> <li><a rel="nofollow" >我的书架</a></li> <li><a >玄å‰òž®è¯´</a></li> <li><a >修真ž®è¯´</a></li> <li><a >都市ž®è¯´</a></li> <li><a >历史ž®è¯´</a></li> <li><a >¾|‘游ž®è¯´</a></li> <li><a >¿U‘å‰òž®è¯´</a></li> <li><a >排行榜单</a></li> <li><a target="_blank">完本ž®è¯´</a></li> </ul> </div> <div id="main"> <div style="height:10px"></div> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬ä¸€ä¸?--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="rTD_L"/> </td> <td class="rTB" align="middle"> <span class="btitle">玄å‰ò™ì”法ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="rTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="rTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc1-1" onclick="ChangeDateTab('1','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc1-2" onclick="ChangeDateTab('1','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc1-3" onclick="ChangeDateTab('1','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb1-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw62589/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/bqw24656/" title="厉害了我的原始äh" target="_blank">厉害了我的原始äh</a></li> <li><a href="/bqw62934/" title="最强屠龙系¾l? target="_blank">最强屠龙系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw5549/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><a href="/bqw59758/" title="元尊" target="_blank">元尊</a></li> <li><a href="/bqw3733/" title="¾lä¸–武魂" target="_blank">¾lä¸–武魂</a></li> <li><a href="/bqw53462/" title="臛_°Šé‡ç”Ÿ" target="_blank">臛_°Šé‡ç”Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw3207/" title="武炼巅峰" target="_blank">武炼巅峰</a></li> <li><a href="/bqw62590/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> <li><a href="/bqw63669/" title="酒神" target="_blank">酒神</a></li> <li><a href="/bqw36296/" title="从地球开始变å¼? target="_blank">从地球开始变å¼?/a></li> <li><a href="/bqw7110/" title="逆天邪神" target="_blank">逆天邪神</a></li> <li><a href="/bqw50782/" title="圣墟" target="_blank">圣墟</a></li> <li><a href="/bqw51059/" title="天道图书é¦? target="_blank">天道图书é¦?/a></li> <li><a href="/bqw23439/" title="紫荆ä»? target="_blank">紫荆ä»?/a></li> <li><a href="/bqw63173/" title="遮天¼œžçš‡" target="_blank">遮天¼œžçš‡</a></li> <li><a href="/bqw44797/" title="¾lä»£¼œžä¸»" target="_blank">¾lä»£¼œžä¸»</a></li> <li><a href="/bqw3892/" title="¾lä¸–战魂" target="_blank">¾lä¸–战魂</a></li> <li><a href="/bqw65161/" title="斗罗大陆外传¼œžç•Œä¼ è¯´" target="_blank">斗罗大陆外传¼œžç•Œä¼ è¯´</a></li> <li><a href="/bqw551/" title="极品透视" target="_blank">极品透视</a></li> </ul> </div> <div id="tb1-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw24656/" title="厉害了我的原始äh" target="_blank">厉害了我的原始äh</a></li> <li><a href="/bqw62589/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/bqw81559/" title="万世臛_°Š" target="_blank">万世臛_°Š</a></li> <li><a href="/bqw65161/" title="斗罗大陆外传¼œžç•Œä¼ è¯´" target="_blank">斗罗大陆外传¼œžç•Œä¼ è¯´</a></li> <li><a href="/bqw3733/" title="¾lä¸–武魂" target="_blank">¾lä¸–武魂</a></li> <li><a href="/bqw63669/" title="酒神" target="_blank">酒神</a></li> <li><a href="/bqw62934/" title="最强屠龙系¾l? target="_blank">最强屠龙系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw5566/" title="­‘…çñ”吞噬¾pȝ»Ÿ" target="_blank">­‘…çñ”吞噬¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw62580/" title="ä¸ÒŽ­¦è‡›_°Š" target="_blank">ä¸ÒŽ­¦è‡›_°Š</a></li> <li><a href="/bqw62590/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> <li><a href="/bqw3207/" title="武炼巅峰" target="_blank">武炼巅峰</a></li> <li><a href="/bqw7110/" title="逆天邪神" target="_blank">逆天邪神</a></li> <li><a href="/bqw81081/" title="我家可能有位大ä{" target="_blank">我家可能有位大ä{</a></li> <li><a href="/bqw51059/" title="天道图书é¦? target="_blank">天道图书é¦?/a></li> <li><a href="/bqw551/" title="极品透视" target="_blank">极品透视</a></li> <li><a href="/bqw5243/" title="雪鹰领主" target="_blank">雪鹰领主</a></li> <li><a href="/bqw536/" title="盖世帝尊" target="_blank">盖世帝尊</a></li> <li><a href="/bqw8310/" title="傲世九重å¤? target="_blank">傲世九重å¤?/a></li> <li><a href="/bqw3247/" title="­‘…çñ”邪少" target="_blank">­‘…çñ”邪少</a></li> <li><a href="/bqw34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> </ul> </div> <div id="tb1-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw24656/" title="厉害了我的原始äh" target="_blank">厉害了我的原始äh</a></li> <li><a href="/bqw62589/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/bqw65161/" title="斗罗大陆外传¼œžç•Œä¼ è¯´" target="_blank">斗罗大陆外传¼œžç•Œä¼ è¯´</a></li> <li><a href="/bqw63669/" title="酒神" target="_blank">酒神</a></li> <li><a href="/bqw81559/" title="万世臛_°Š" target="_blank">万世臛_°Š</a></li> <li><a href="/bqw62934/" title="最强屠龙系¾l? target="_blank">最强屠龙系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw3733/" title="¾lä¸–武魂" target="_blank">¾lä¸–武魂</a></li> <li><a href="/bqw5566/" title="­‘…çñ”吞噬¾pȝ»Ÿ" target="_blank">­‘…çñ”吞噬¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw3247/" title="­‘…çñ”邪少" target="_blank">­‘…çñ”邪少</a></li> <li><a href="/bqw51059/" title="天道图书é¦? target="_blank">天道图书é¦?/a></li> <li><a href="/bqw551/" title="极品透视" target="_blank">极品透视</a></li> <li><a href="/bqw21787/" title="¾|‘游之天下无å? target="_blank">¾|‘游之天下无å?/a></li> <li><a href="/bqw62590/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> <li><a href="/bqw3207/" title="武炼巅峰" target="_blank">武炼巅峰</a></li> <li><a href="/bqw7110/" title="逆天邪神" target="_blank">逆天邪神</a></li> <li><a href="/bqw46100/" title="善良的死¼œ? target="_blank">善良的死¼œ?/a></li> <li><a href="/bqw63173/" title="遮天¼œžçš‡" target="_blank">遮天¼œžçš‡</a></li> <li><a href="/bqw62580/" title="ä¸ÒŽ­¦è‡›_°Š" target="_blank">ä¸ÒŽ­¦è‡›_°Š</a></li> <li><a href="/bqw5243/" title="雪鹰领主" target="_blank">雪鹰领主</a></li> <li><a href="/bqw536/" title="盖世帝尊" target="_blank">盖世帝尊</a></li> </ul> </div> <span><a href="/xuanhuanxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬äºŒä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="bTD_L"/> </td> <td class="bTB" align="middle"> <span class="btitle">武侠修真ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="bTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="bTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc2-1" onclick="ChangeDateTab('2','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc2-2" onclick="ChangeDateTab('2','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc2-3" onclick="ChangeDateTab('2','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb2-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw51832/" title="重生西游之天½‹·å¦–ž®? target="_blank">重生西游之天½‹·å¦–ž®?/a></li> <li><a href="/bqw55408/" title="‹zªè’之妖皇逆天" target="_blank">‹zªè’之妖皇逆天</a></li> <li><a href="/bqw7933/" title="凡äh修仙传仙界篇" target="_blank">凡äh修仙传仙界篇</a></li> <li><a href="/bqw43791/" title="最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ" target="_blank">最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw2964/" title="九真九阳" target="_blank">九真九阳</a></li> <li><a href="/bqw64339/" title="三生道诀" target="_blank">三生道诀</a></li> <li><a href="/bqw48862/" title="最å¼ø™£…逼打脸系¾l? target="_blank">最å¼ø™£…逼打脸系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw5027/" title="二青" target="_blank">二青</a></li> <li><a href="/bqw42664/" title="‹zªè’之太一证道è·? target="_blank">‹zªè’之太一证道è·?/a></li> <li><a href="/bqw78755/" title="˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™? target="_blank">˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™?/a></li> <li><a href="/bqw63671/" title="三寸人间" target="_blank">三寸人间</a></li> <li><a href="/bqw2467/" title="重生之国民男¼œ? target="_blank">重生之国民男¼œ?/a></li> <li><a href="/bqw57201/" title="剑中ä»? target="_blank">剑中ä»?/a></li> <li><a href="/bqw1446/" title="九仙å›? target="_blank">九仙å›?/a></li> <li><a href="/bqw63876/" title="我修非常é? target="_blank">我修非常é?/a></li> <li><a href="/bqw18045/" title="星辰å? target="_blank">星辰å?/a></li> <li><a href="/bqw77999/" title="重生西游之九头虫" target="_blank">重生西游之九头虫</a></li> <li><a href="/bqw17248/" title="天神学院" target="_blank">天神学院</a></li> <li><a href="/bqw81095/" title="拜见教主大äh" target="_blank">拜见教主大äh</a></li> <li><a href="/bqw67150/" title="‹zªè’¼œ–巫烛九阴传" target="_blank">‹zªè’¼œ–巫烛九阴传</a></li> </ul> </div> <div id="tb2-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw7933/" title="凡äh修仙传仙界篇" target="_blank">凡äh修仙传仙界篇</a></li> <li><a href="/bqw48862/" title="最å¼ø™£…逼打脸系¾l? target="_blank">最å¼ø™£…逼打脸系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw78755/" title="˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™? target="_blank">˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™?/a></li> <li><a href="/bqw2964/" title="九真九阳" target="_blank">九真九阳</a></li> <li><a href="/bqw22264/" title="遮天" target="_blank">遮天</a></li> <li><a href="/bqw64339/" title="三生道诀" target="_blank">三生道诀</a></li> <li><a href="/bqw63671/" title="三寸人间" target="_blank">三寸人间</a></li> <li><a href="/bqw18045/" title="星辰å? target="_blank">星辰å?/a></li> <li><a href="/bqw2467/" title="重生之国民男¼œ? target="_blank">重生之国民男¼œ?/a></li> <li><a href="/bqw59785/" title="飞剑问道" target="_blank">飞剑问道</a></li> <li><a href="/bqw23255/" title="凡äh修仙ä¼? target="_blank">凡äh修仙ä¼?/a></li> <li><a href="/bqw57201/" title="剑中ä»? target="_blank">剑中ä»?/a></li> <li><a href="/bqw4361/" title="帝火丹王" target="_blank">帝火丹王</a></li> <li><a href="/bqw17248/" title="天神学院" target="_blank">天神学院</a></li> <li><a href="/bqw77999/" title="重生西游之九头虫" target="_blank">重生西游之九头虫</a></li> <li><a href="/bqw80148/" title="˜q™ä¸ªä¿®å£«çœŸçš„不一æ ? target="_blank">˜q™ä¸ªä¿®å£«çœŸçš„不一æ ?/a></li> <li><a href="/bqw40287/" title="喜劫良缘åQŒçº¨¾l”俏åŒÕd¦ƒ" target="_blank">喜劫良缘åQŒçº¨¾l”俏åŒÕd¦ƒ</a></li> <li><a href="/bqw62325/" title="紫府仙缘" target="_blank">紫府仙缘</a></li> <li><a href="/bqw37786/" title="ä¸È¥žé€é¥" target="_blank">ä¸È¥žé€é¥</a></li> <li><a href="/bqw5680/" title="飞天" target="_blank">飞天</a></li> </ul> </div> <div id="tb2-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw7933/" title="凡äh修仙传仙界篇" target="_blank">凡äh修仙传仙界篇</a></li> <li><a href="/bqw78755/" title="˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™? target="_blank">˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™?/a></li> <li><a href="/bqw48862/" title="最å¼ø™£…逼打脸系¾l? target="_blank">最å¼ø™£…逼打脸系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw2964/" title="九真九阳" target="_blank">九真九阳</a></li> <li><a href="/bqw64339/" title="三生道诀" target="_blank">三生道诀</a></li> <li><a href="/bqw2467/" title="重生之国民男¼œ? target="_blank">重生之国民男¼œ?/a></li> <li><a href="/bqw59785/" title="飞剑问道" target="_blank">飞剑问道</a></li> <li><a href="/bqw22264/" title="遮天" target="_blank">遮天</a></li> <li><a href="/bqw18045/" title="星辰å? target="_blank">星辰å?/a></li> <li><a href="/bqw57201/" title="剑中ä»? target="_blank">剑中ä»?/a></li> <li><a href="/bqw80148/" title="˜q™ä¸ªä¿®å£«çœŸçš„不一æ ? target="_blank">˜q™ä¸ªä¿®å£«çœŸçš„不一æ ?/a></li> <li><a href="/bqw17248/" title="天神学院" target="_blank">天神学院</a></li> <li><a href="/bqw23255/" title="凡äh修仙ä¼? target="_blank">凡äh修仙ä¼?/a></li> <li><a href="/bqw81067/" title="问道¾U¢å°˜" target="_blank">问道¾U¢å°˜</a></li> <li><a href="/bqw77999/" title="重生西游之九头虫" target="_blank">重生西游之九头虫</a></li> <li><a href="/bqw4361/" title="帝火丹王" target="_blank">帝火丹王</a></li> <li><a href="/bqw40287/" title="喜劫良缘åQŒçº¨¾l”俏åŒÕd¦ƒ" target="_blank">喜劫良缘åQŒçº¨¾l”俏åŒÕd¦ƒ</a></li> <li><a href="/bqw31627/" title="地球最后一个修仙è€? target="_blank">地球最后一个修仙è€?/a></li> <li><a href="/bqw37786/" title="ä¸È¥žé€é¥" target="_blank">ä¸È¥žé€é¥</a></li> <li><a href="/bqw57553/" title="冥少的暴力天å¸? target="_blank">冥少的暴力天å¸?/a></li> </ul> </div> <span><a href="/wuxiaxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬ä¸‰ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="yTD_L"/> </td> <td class="yTB" align="middle"> <span class="btitle">都市­a€æƒ…小说推荐排行榜</span> </td> <td valign="bottom"> <div class="yTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="yTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc3-1" onclick="ChangeDateTab('3','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc3-2" onclick="ChangeDateTab('3','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc3-3" onclick="ChangeDateTab('3','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb3-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw60012/" title="一世兵çŽ? target="_blank">一世兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw10258/" title="å…늎‹ä¼ å¥‡" target="_blank">å…늎‹ä¼ å¥‡</a></li> <li><a href="/bqw63199/" title="¼œžçñ”工业ä¸? target="_blank">¼œžçñ”工业ä¸?/a></li> <li><a href="/bqw23878/" title="我只惛_½“一个安静的学霸" target="_blank">我只惛_½“一个安静的学霸</a></li> <li><a href="/bqw71949/" title="回到地球当神‹‚? target="_blank">回到地球当神‹‚?/a></li> <li><a href="/bqw56497/" title="å¥Ïx€»è£çš„全能兵çŽ? target="_blank">å¥Ïx€»è£çš„全能兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw70456/" title="重生之奶爸医åœ? target="_blank">重生之奶爸医åœ?/a></li> <li><a href="/bqw81118/" title="都市之神帝驾åˆ? target="_blank">都市之神帝驾åˆ?/a></li> <li><a href="/bqw39683/" title="极品仙帝在花éƒ? target="_blank">极品仙帝在花éƒ?/a></li> <li><a href="/bqw21427/" title="¼œžçñ”奶爸" target="_blank">¼œžçñ”奶爸</a></li> <li><a href="/bqw20388/" title="巨星家族" target="_blank">巨星家族</a></li> <li><a href="/bqw16070/" title="修真ž®ç¥žå†? target="_blank">修真ž®ç¥žå†?/a></li> <li><a href="/bqw70273/" title="山沟里的刉™€ å¸å›? target="_blank">山沟里的刉™€ å¸å›?/a></li> <li><a href="/bqw81276/" title="重生˜q‡åŽ»å½“ä¼ å¥? target="_blank">重生˜q‡åŽ»å½“ä¼ å¥?/a></li> <li><a href="/bqw1794/" title="一åïLº¢äº? target="_blank">一åïLº¢äº?/a></li> <li><a href="/bqw38186/" title="逍遥å…늎‹" target="_blank">逍遥å…늎‹</a></li> <li><a href="/bqw3958/" title="校花的脓íw«é«˜æ‰? target="_blank">校花的脓íw«é«˜æ‰?/a></li> <li><a href="/bqw71981/" title="都市无敌åŒÕdœ£" target="_blank">都市无敌åŒÕdœ£</a></li> <li><a href="/bqw9154/" title="官榜" target="_blank">官榜</a></li> <li><a href="/bqw77173/" title="都市之活了几十亿òq? target="_blank">都市之活了几十亿òq?/a></li> </ul> </div> <div id="tb3-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw81276/" title="重生˜q‡åŽ»å½“ä¼ å¥? target="_blank">重生˜q‡åŽ»å½“ä¼ å¥?/a></li> <li><a href="/bqw77173/" title="都市之活了几十亿òq? target="_blank">都市之活了几十亿òq?/a></li> <li><a href="/bqw56497/" title="å¥Ïx€»è£çš„全能兵çŽ? target="_blank">å¥Ïx€»è£çš„全能兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw70273/" title="山沟里的刉™€ å¸å›? target="_blank">山沟里的刉™€ å¸å›?/a></li> <li><a href="/bqw1794/" title="一åïLº¢äº? target="_blank">一åïLº¢äº?/a></li> <li><a href="/bqw81025/" title="我真没想重生å•? target="_blank">我真没想重生å•?/a></li> <li><a href="/bqw60012/" title="一世兵çŽ? target="_blank">一世兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw70456/" title="重生之奶爸医åœ? target="_blank">重生之奶爸医åœ?/a></li> <li><a href="/bqw9154/" title="官榜" target="_blank">官榜</a></li> <li><a href="/bqw81118/" title="都市之神帝驾åˆ? target="_blank">都市之神帝驾åˆ?/a></li> <li><a href="/bqw3958/" title="校花的脓íw«é«˜æ‰? target="_blank">校花的脓íw«é«˜æ‰?/a></li> <li><a href="/bqw32512/" title="­‘…çñ”捡漏çŽ? target="_blank">­‘…çñ”捡漏çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw40020/" title="都市é¬ÆD°·åŒÖM»™" target="_blank">都市é¬ÆD°·åŒÖM»™</a></li> <li><a href="/bqw62916/" title="来自地狱的男äº? target="_blank">来自地狱的男äº?/a></li> <li><a href="/bqw80135/" title="˜q™ä¸ªæ˜Žæ˜Ÿæœ‰äº›å’”R±¼" target="_blank">˜q™ä¸ªæ˜Žæ˜Ÿæœ‰äº›å’”R±¼</a></li> <li><a href="/bqw81390/" title="万界最强包¿UŸå…¬" target="_blank">万界最强包¿UŸå…¬</a></li> <li><a href="/bqw23878/" title="我只惛_½“一个安静的学霸" target="_blank">我只惛_½“一个安静的学霸</a></li> <li><a href="/bqw78894/" title="重生之日本投资家" target="_blank">重生之日本投资家</a></li> <li><a href="/bqw62297/" title="护花高手在都å¸?" target="_blank">护花高手在都å¸?</a></li> <li><a href="/bqw45954/" title="全能大歌çŽ? target="_blank">全能大歌çŽ?/a></li> </ul> </div> <div id="tb3-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw81276/" title="重生˜q‡åŽ»å½“ä¼ å¥? target="_blank">重生˜q‡åŽ»å½“ä¼ å¥?/a></li> <li><a href="/bqw77173/" title="都市之活了几十亿òq? target="_blank">都市之活了几十亿òq?/a></li> <li><a href="/bqw81025/" title="我真没想重生å•? target="_blank">我真没想重生å•?/a></li> <li><a href="/bqw56497/" title="å¥Ïx€»è£çš„全能兵çŽ? target="_blank">å¥Ïx€»è£çš„全能兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw60012/" title="一世兵çŽ? target="_blank">一世兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw1794/" title="一åïLº¢äº? target="_blank">一åïLº¢äº?/a></li> <li><a href="/bqw32512/" title="­‘…çñ”捡漏çŽ? target="_blank">­‘…çñ”捡漏çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw70273/" title="山沟里的刉™€ å¸å›? target="_blank">山沟里的刉™€ å¸å›?/a></li> <li><a href="/bqw81390/" title="万界最强包¿UŸå…¬" target="_blank">万界最强包¿UŸå…¬</a></li> <li><a href="/bqw3958/" title="校花的脓íw«é«˜æ‰? target="_blank">校花的脓íw«é«˜æ‰?/a></li> <li><a href="/bqw70456/" title="重生之奶爸医åœ? target="_blank">重生之奶爸医åœ?/a></li> <li><a href="/bqw9154/" title="官榜" target="_blank">官榜</a></li> <li><a href="/bqw62297/" title="护花高手在都å¸?" target="_blank">护花高手在都å¸?</a></li> <li><a href="/bqw62916/" title="来自地狱的男äº? target="_blank">来自地狱的男äº?/a></li> <li><a href="/bqw78894/" title="重生之日本投资家" target="_blank">重生之日本投资家</a></li> <li><a href="/bqw65231/" title="功高权重" target="_blank">功高权重</a></li> <li><a href="/bqw23878/" title="我只惛_½“一个安静的学霸" target="_blank">我只惛_½“一个安静的学霸</a></li> <li><a href="/bqw80135/" title="˜q™ä¸ªæ˜Žæ˜Ÿæœ‰äº›å’”R±¼" target="_blank">˜q™ä¸ªæ˜Žæ˜Ÿæœ‰äº›å’”R±¼</a></li> <li><a href="/bqw81118/" title="都市之神帝驾åˆ? target="_blank">都市之神帝驾åˆ?/a></li> <li><a href="/bqw22972/" title="医道官é€? target="_blank">医道官é€?/a></li> </ul> </div> <span><a href="/dushixiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬å››ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="gTD_L"/> </td> <td class="gTB" align="middle"> <span class="btitle">历史军事ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="gTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="gTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc4-1" onclick="ChangeDateTab('4','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc4-2" onclick="ChangeDateTab('4','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc4-3" onclick="ChangeDateTab('4','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb4-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw63423/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/bqw70259/" title="¿U¦æ—¶ž®è¯´å®? target="_blank">¿U¦æ—¶ž®è¯´å®?/a></li> <li><a href="/bqw23253/" title="唐砖" target="_blank">唐砖</a></li> <li><a href="/bqw21982/" title="重生在三å›? target="_blank">重生在三å›?/a></li> <li><a href="/bqw31857/" title="大宋的智æ…? target="_blank">大宋的智æ…?/a></li> <li><a href="/bqw24454/" title="三国之兵临天ä¸? target="_blank">三国之兵临天ä¸?/a></li> <li><a href="/bqw21899/" title="重生之铁血战将" target="_blank">重生之铁血战将</a></li> <li><a href="/bqw34185/" title="¿U¦å" target="_blank">¿U¦å</a></li> <li><a href="/bqw63625/" title="如意ž®éƒŽå? target="_blank">如意ž®éƒŽå?/a></li> <li><a href="/bqw24241/" title="嫡谋" target="_blank">嫡谋</a></li> <li><a href="/bqw57827/" title="大唐å®? target="_blank">大唐å®?/a></li> <li><a href="/bqw24295/" title="大昏å? target="_blank">大昏å?/a></li> <li><a href="/bqw77319/" title="白马å•æ€¸‰å›? target="_blank">白马å•æ€¸‰å›?/a></li> <li><a href="/bqw51825/" title="大魏能臣" target="_blank">大魏能臣</a></li> <li><a href="/bqw11639/" title="刘备的日å¸? target="_blank">刘备的日å¸?/a></li> <li><a href="/bqw78769/" title="回到古代当匠¼œ? target="_blank">回到古代当匠¼œ?/a></li> <li><a href="/bqw43139/" title="诗与刀" target="_blank">诗与刀</a></li> <li><a href="/bqw51510/" title="天唐锦绣" target="_blank">天唐锦绣</a></li> <li><a href="/bqw1269/" title="抗日之特战兵çŽ? target="_blank">抗日之特战兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw806/" title="èŠÞp‘v½Hå‡»é˜? target="_blank">èŠÞp‘v½Hå‡»é˜?/a></li> </ul> </div> <div id="tb4-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw23253/" title="唐砖" target="_blank">唐砖</a></li> <li><a href="/bqw78996/" title="谍网" target="_blank">谍网</a></li> <li><a href="/bqw21982/" title="重生在三å›? target="_blank">重生在三å›?/a></li> <li><a href="/bqw24241/" title="嫡谋" target="_blank">嫡谋</a></li> <li><a href="/bqw21899/" title="重生之铁血战将" target="_blank">重生之铁血战将</a></li> <li><a href="/bqw80568/" title="北宋振兴æ”ȝ•¥" target="_blank">北宋振兴æ”ȝ•¥</a></li> <li><a href="/bqw31857/" title="大宋的智æ…? target="_blank">大宋的智æ…?/a></li> <li><a href="/bqw77319/" title="白马å•æ€¸‰å›? target="_blank">白马å•æ€¸‰å›?/a></li> <li><a href="/bqw70259/" title="¿U¦æ—¶ž®è¯´å®? target="_blank">¿U¦æ—¶ž®è¯´å®?/a></li> <li><a href="/bqw6172/" title="寒门崛è“v" target="_blank">寒门崛è“v</a></li> <li><a href="/bqw5110/" title="我要做皇å¸? target="_blank">我要做皇å¸?/a></li> <li><a href="/bqw63423/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/bqw77288/" title="最强妖孽特¿Uå…µçŽ? target="_blank">最强妖孽特¿Uå…µçŽ?/a></li> <li><a href="/bqw9469/" title="½I¿è¶Šæ¸…朝当皇å¸? target="_blank">½I¿è¶Šæ¸…朝当皇å¸?/a></li> <li><a href="/bqw63625/" title="如意ž®éƒŽå? target="_blank">如意ž®éƒŽå?/a></li> <li><a href="/bqw20323/" title="庆余òq? target="_blank">庆余òq?/a></li> <li><a href="/bqw3797/" title="大唐½W¬ä¸€ž®? target="_blank">大唐½W¬ä¸€ž®?/a></li> <li><a href="/bqw78231/" title="八一物流誉满全球" target="_blank">八一物流誉满全球</a></li> <li><a href="/bqw65522/" title="我的明末生æ„Ó" target="_blank">我的明末生æ„Ó</a></li> <li><a href="/bqw65630/" title="随æ‡L逐流之一代军å¸? target="_blank">随æ‡L逐流之一代军å¸?/a></li> </ul> </div> <div id="tb4-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw23253/" title="唐砖" target="_blank">唐砖</a></li> <li><a href="/bqw21982/" title="重生在三å›? target="_blank">重生在三å›?/a></li> <li><a href="/bqw78996/" title="谍网" target="_blank">谍网</a></li> <li><a href="/bqw70259/" title="¿U¦æ—¶ž®è¯´å®? target="_blank">¿U¦æ—¶ž®è¯´å®?/a></li> <li><a href="/bqw24241/" title="嫡谋" target="_blank">嫡谋</a></li> <li><a href="/bqw5110/" title="我要做皇å¸? target="_blank">我要做皇å¸?/a></li> <li><a href="/bqw31857/" title="大宋的智æ…? target="_blank">大宋的智æ…?/a></li> <li><a href="/bqw6172/" title="寒门崛è“v" target="_blank">寒门崛è“v</a></li> <li><a href="/bqw21899/" title="重生之铁血战将" target="_blank">重生之铁血战将</a></li> <li><a href="/bqw65522/" title="我的明末生æ„Ó" target="_blank">我的明末生æ„Ó</a></li> <li><a href="/bqw77319/" title="白马å•æ€¸‰å›? target="_blank">白马å•æ€¸‰å›?/a></li> <li><a href="/bqw63423/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/bqw9469/" title="½I¿è¶Šæ¸…朝当皇å¸? target="_blank">½I¿è¶Šæ¸…朝当皇å¸?/a></li> <li><a href="/bqw78231/" title="八一物流誉满全球" target="_blank">八一物流誉满全球</a></li> <li><a href="/bqw806/" title="èŠÞp‘v½Hå‡»é˜? target="_blank">èŠÞp‘v½Hå‡»é˜?/a></li> <li><a href="/bqw99878/" title="明朝ž®ä¾¯çˆ? target="_blank">明朝ž®ä¾¯çˆ?/a></li> <li><a href="/bqw34185/" title="¿U¦å" target="_blank">¿U¦å</a></li> <li><a href="/bqw24454/" title="三国之兵临天ä¸? target="_blank">三国之兵临天ä¸?/a></li> <li><a href="/bqw63625/" title="如意ž®éƒŽå? target="_blank">如意ž®éƒŽå?/a></li> <li><a href="/bqw71243/" title="¿U¦æ­Œä¸€æ›? target="_blank">¿U¦æ­Œä¸€æ›?/a></li> </ul> </div> <span><a href="/lishixiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬äºŒè¡Œå¼€å§?--> <div style="clear:both;"></div> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬äº”个!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="aTD_L"/> </td> <td class="aTB" align="middle"> <span class="btitle">¾|‘游竞技ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="aTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="aTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc5-1" onclick="ChangeDateTab('5','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc5-2" onclick="ChangeDateTab('5','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc5-3" onclick="ChangeDateTab('5','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb5-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw44118/" title="法师¾|? target="_blank">法师¾|?/a></li> <li><a href="/bqw63995/" title="黑夜˜q›åŒ–" target="_blank">黑夜˜q›åŒ–</a></li> <li><a href="/bqw31803/" title="茅山鬼捕" target="_blank">茅山鬼捕</a></li> <li><a href="/bqw65628/" title="ž®å…µä¼ å¥‡" target="_blank">ž®å…µä¼ å¥‡</a></li> <li><a href="/bqw79073/" title="我能看见¾léªŒå€? target="_blank">我能看见¾léªŒå€?/a></li> <li><a href="/bqw5407/" title="无限武者道" target="_blank">无限武者道</a></li> <li><a href="/bqw20077/" title="道闯乑֝¤" target="_blank">道闯乑֝¤</a></li> <li><a href="/bqw37313/" title="带着星际闯美òq? target="_blank">带着星际闯美òq?/a></li> <li><a href="/bqw51063/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><a href="/bqw73912/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> <li><a href="/bqw4755/" title="末日轮盘" target="_blank">末日轮盘</a></li> <li><a href="/bqw47651/" title="­‘…神建模å¸? target="_blank">­‘…神建模å¸?/a></li> <li><a href="/bqw21335/" title="吞噬星空" target="_blank">吞噬星空</a></li> <li><a href="/bqw23529/" title="½I¿è¶Šåæ´¾ä¹‹å­" target="_blank">½I¿è¶Šåæ´¾ä¹‹å­</a></li> <li><a href="/bqw9677/" title="å½Þp§†ä¸–界冒险è®? target="_blank">å½Þp§†ä¸–界冒险è®?/a></li> <li><a href="/bqw70772/" title="九星毒奶" target="_blank">九星毒奶</a></li> <li><a href="/bqw62726/" title="学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw5428/" title="末世大回ç‚? target="_blank">末世大回ç‚?/a></li> <li><a href="/bqw70208/" title="å½Þp§†ä¹‹æœ€å¼ºç©¿äºŒä»£" target="_blank">å½Þp§†ä¹‹æœ€å¼ºç©¿äºŒä»£</a></li> <li><a href="/bqw69711/" title="电媄世界¿Uäh订制" target="_blank">电媄世界¿Uäh订制</a></li> </ul></div> <div id="tb5-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw21335/" title="吞噬星空" target="_blank">吞噬星空</a></li> <li><a href="/bqw51063/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><a href="/bqw79073/" title="我能看见¾léªŒå€? target="_blank">我能看见¾léªŒå€?/a></li> <li><a href="/bqw63924/" title="英雄联盟之谁与争é”? target="_blank">英雄联盟之谁与争é”?/a></li> <li><a href="/bqw44118/" title="法师¾|? target="_blank">法师¾|?/a></li> <li><a href="/bqw4755/" title="末日轮盘" target="_blank">末日轮盘</a></li> <li><a href="/bqw4467/" title="å¿«ç©¿¾pȝ»Ÿä¹‹å¥³é…ä¸Šä½è®°" target="_blank">å¿«ç©¿¾pȝ»Ÿä¹‹å¥³é…ä¸Šä½è®°</a></li> <li><a href="/bqw79885/" title="我在地狱中诞ç”? target="_blank">我在地狱中诞ç”?/a></li> <li><a href="/bqw70772/" title="九星毒奶" target="_blank">九星毒奶</a></li> <li><a href="/bqw47651/" title="­‘…神建模å¸? target="_blank">­‘…神建模å¸?/a></li> <li><a href="/bqw65628/" title="ž®å…µä¼ å¥‡" target="_blank">ž®å…µä¼ å¥‡</a></li> <li><a href="/bqw71471/" title="青囊ž®¸è¡£" target="_blank">青囊ž®¸è¡£</a></li> <li><a href="/bqw81416/" title="诸天武神è·? target="_blank">诸天武神è·?/a></li> <li><a href="/bqw45399/" title="黑暗王è€? target="_blank">黑暗王è€?/a></li> <li><a href="/bqw63995/" title="黑夜˜q›åŒ–" target="_blank">黑夜˜q›åŒ–</a></li> <li><a href="/bqw102514/" title="å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{" target="_blank">å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{</a></li> <li><a href="/bqw70301/" title="捡到一个星ç? target="_blank">捡到一个星ç?/a></li> <li><a href="/bqw80518/" title="å½Þp§†ä¸–界旅行å®? target="_blank">å½Þp§†ä¸–界旅行å®?/a></li> <li><a href="/bqw73912/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> <li><a href="/bqw4463/" title="¾|‘游之三国无å? target="_blank">¾|‘游之三国无å?/a></li> </ul> </div> <div id="tb5-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw21335/" title="吞噬星空" target="_blank">吞噬星空</a></li> <li><a href="/bqw4755/" title="末日轮盘" target="_blank">末日轮盘</a></li> <li><a href="/bqw51063/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><a href="/bqw81416/" title="诸天武神è·? target="_blank">诸天武神è·?/a></li> <li><a href="/bqw63924/" title="英雄联盟之谁与争é”? target="_blank">英雄联盟之谁与争é”?/a></li> <li><a href="/bqw79073/" title="我能看见¾léªŒå€? target="_blank">我能看见¾léªŒå€?/a></li> <li><a href="/bqw44118/" title="法师¾|? target="_blank">法师¾|?/a></li> <li><a href="/bqw4467/" title="å¿«ç©¿¾pȝ»Ÿä¹‹å¥³é…ä¸Šä½è®°" target="_blank">å¿«ç©¿¾pȝ»Ÿä¹‹å¥³é…ä¸Šä½è®°</a></li> <li><a href="/bqw47651/" title="­‘…神建模å¸? target="_blank">­‘…神建模å¸?/a></li> <li><a href="/bqw4463/" title="¾|‘游之三国无å? target="_blank">¾|‘游之三国无å?/a></li> <li><a href="/bqw79885/" title="我在地狱中诞ç”? target="_blank">我在地狱中诞ç”?/a></li> <li><a href="/bqw65628/" title="ž®å…µä¼ å¥‡" target="_blank">ž®å…µä¼ å¥‡</a></li> <li><a href="/bqw80518/" title="å½Þp§†ä¸–界旅行å®? target="_blank">å½Þp§†ä¸–界旅行å®?/a></li> <li><a href="/bqw70772/" title="九星毒奶" target="_blank">九星毒奶</a></li> <li><a href="/bqw102633/" title="诸天之从新做äº? target="_blank">诸天之从新做äº?/a></li> <li><a href="/bqw71471/" title="青囊ž®¸è¡£" target="_blank">青囊ž®¸è¡£</a></li> <li><a href="/bqw5407/" title="无限武者道" target="_blank">无限武者道</a></li> <li><a href="/bqw63995/" title="黑夜˜q›åŒ–" target="_blank">黑夜˜q›åŒ–</a></li> <li><a href="/bqw65694/" title="æ·¯‚¿¹¾ŸŽå¥³å·¥ä½œå®? target="_blank">æ·¯‚¿¹¾ŸŽå¥³å·¥ä½œå®?/a></li> <li><a href="/bqw62726/" title="学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> </ul> </div> <span><a href="/wangyouxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬å…­ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="yTD_L"/> </td> <td class="yTB" align="middle"> <span class="btitle">¿U‘å‰ò灵异ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="yTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="yTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc6-1" onclick="ChangeDateTab('6','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc6-2" onclick="ChangeDateTab('6','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc6-3" onclick="ChangeDateTab('6','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb6-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw37071/" title="体坛之篮球教çˆ? target="_blank">体坛之篮球教çˆ?/a></li> <li><a href="/bqw79909/" title="球霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">球霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw16786/" title="¾|‘游之纵横天ä¸? target="_blank">¾|‘游之纵横天ä¸?/a></li> <li><a href="/bqw12610/" title="氪无不胜" target="_blank">氪无不胜</a></li> <li><a href="/bqw30372/" title="不可名状的日记簿" target="_blank">不可名状的日记簿</a></li> <li><a href="/bqw7401/" title="落地一æŠ?8K" target="_blank">落地一æŠ?8K</a></li> <li><a href="/bqw802/" title="万界登陆" target="_blank">万界登陆</a></li> <li><a href="/bqw73090/" title="联盟之魔王系¾l? target="_blank">联盟之魔王系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw4695/" title="重生之最强剑¼œ? target="_blank">重生之最强剑¼œ?/a></li> <li><a href="/bqw65772/" title="我的皮肤强无æ•? target="_blank">我的皮肤强无æ•?/a></li> <li><a href="/bqw56523/" title="英雄联盟之决胜巅å³? target="_blank">英雄联盟之决胜巅å³?/a></li> <li><a href="/bqw20873/" title="壹号å? target="_blank">壹号å?/a></li> <li><a href="/bqw63702/" title="艾泽拉斯æ­ÖMº¡è½¨è¿¹" target="_blank">艾泽拉斯æ­ÖMº¡è½¨è¿¹</a></li> <li><a href="/bqw6833/" title="内线为王" target="_blank">内线为王</a></li> <li><a href="/bqw37565/" title="¾|‘游之锦衣卫" target="_blank">¾|‘游之锦衣卫</a></li> <li><a href="/bqw65192/" title="¾|‘游乑֝¤æ— æž" target="_blank">¾|‘游乑֝¤æ— æž</a></li> <li><a href="/bqw35245/" title="¾|‘游之巅峰帝çš? target="_blank">¾|‘游之巅峰帝çš?/a></li> <li><a href="/bqw181/" title="­‘³çƒçš‡å¸" target="_blank">­‘³çƒçš‡å¸</a></li> <li><a href="/bqw46114/" title="¾|‘游大相å¸? target="_blank">¾|‘游大相å¸?/a></li> <li><a href="/bqw55664/" title="英雄联盟之无敌抽奖系¾l? target="_blank">英雄联盟之无敌抽奖系¾l?/a></li> </ul></div> <div id="tb6-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw79909/" title="球霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">球霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw37071/" title="体坛之篮球教çˆ? target="_blank">体坛之篮球教çˆ?/a></li> <li><a href="/bqw7401/" title="落地一æŠ?8K" target="_blank">落地一æŠ?8K</a></li> <li><a href="/bqw73090/" title="联盟之魔王系¾l? target="_blank">联盟之魔王系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw5151/" title="­‘…çñ”包裹" target="_blank">­‘…çñ”包裹</a></li> <li><a href="/bqw80472/" title="我不想五五开" target="_blank">我不想五五开</a></li> <li><a href="/bqw46114/" title="¾|‘游大相å¸? target="_blank">¾|‘游大相å¸?/a></li> <li><a href="/bqw4695/" title="重生之最强剑¼œ? target="_blank">重生之最强剑¼œ?/a></li> <li><a href="/bqw1768/" title="天才后卫" target="_blank">天才后卫</a></li> <li><a href="/bqw67610/" title="½Iºé—´ä¹‹å½ªæ‚æŽŒå®¶å†œå¥? target="_blank">½Iºé—´ä¹‹å½ªæ‚æŽŒå®¶å†œå¥?/a></li> <li><a href="/bqw37565/" title="¾|‘游之锦衣卫" target="_blank">¾|‘游之锦衣卫</a></li> <li><a href="/bqw65772/" title="我的皮肤强无æ•? target="_blank">我的皮肤强无æ•?/a></li> <li><a href="/bqw67369/" title="遗忘国度之秘银王åº? target="_blank">遗忘国度之秘银王åº?/a></li> <li><a href="/bqw62531/" title="深渊ä¸Õd®°" target="_blank">深渊ä¸Õd®°</a></li> <li><a href="/bqw12610/" title="氪无不胜" target="_blank">氪无不胜</a></li> <li><a href="/bqw35245/" title="¾|‘游之巅峰帝çš? target="_blank">¾|‘游之巅峰帝çš?/a></li> <li><a href="/bqw44342/" title="从荒岛开始争éœ? target="_blank">从荒岛开始争éœ?/a></li> <li><a href="/bqw5173/" title="¾|‘游之三国超¾U§é¢†ä¸? target="_blank">¾|‘游之三国超¾U§é¢†ä¸?/a></li> <li><a href="/bqw30372/" title="不可名状的日记簿" target="_blank">不可名状的日记簿</a></li> <li><a href="/bqw80744/" title="我真的控制不住自å·? target="_blank">我真的控制不住自å·?/a></li> </ul></div> <div id="tb6-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw80631/" title="法爷永远是你大爷" target="_blank">法爷永远是你大爷</a></li> <li><a href="/bqw79909/" title="球霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">球霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw37071/" title="体坛之篮球教çˆ? target="_blank">体坛之篮球教çˆ?/a></li> <li><a href="/bqw7401/" title="落地一æŠ?8K" target="_blank">落地一æŠ?8K</a></li> <li><a href="/bqw80472/" title="我不想五五开" target="_blank">我不想五五开</a></li> <li><a href="/bqw65772/" title="我的皮肤强无æ•? target="_blank">我的皮肤强无æ•?/a></li> <li><a href="/bqw802/" title="万界登陆" target="_blank">万界登陆</a></li> <li><a href="/bqw5151/" title="­‘…çñ”包裹" target="_blank">­‘…çñ”包裹</a></li> <li><a href="/bqw46114/" title="¾|‘游大相å¸? target="_blank">¾|‘游大相å¸?/a></li> <li><a href="/bqw720/" title="重生之火å½×ƒ¸–ç•? target="_blank">重生之火å½×ƒ¸–ç•?/a></li> <li><a href="/bqw78966/" title="全球无限战场" target="_blank">全球无限战场</a></li> <li><a href="/bqw106741/" title="¾|‘游之召唤王" target="_blank">¾|‘游之召唤王</a></li> <li><a href="/bqw37565/" title="¾|‘游之锦衣卫" target="_blank">¾|‘游之锦衣卫</a></li> <li><a href="/bqw67146/" title="位面武侠¼œžè¯" target="_blank">位面武侠¼œžè¯</a></li> <li><a href="/bqw5173/" title="¾|‘游之三国超¾U§é¢†ä¸? target="_blank">¾|‘游之三国超¾U§é¢†ä¸?/a></li> <li><a href="/bqw102853/" title="英雄无敌之亡灉|³•¼œ? target="_blank">英雄无敌之亡灉|³•¼œ?/a></li> <li><a href="/bqw16786/" title="¾|‘游之纵横天ä¸? target="_blank">¾|‘游之纵横天ä¸?/a></li> <li><a href="/bqw56523/" title="英雄联盟之决胜巅å³? target="_blank">英雄联盟之决胜巅å³?/a></li> <li><a href="/bqw67369/" title="遗忘国度之秘银王åº? target="_blank">遗忘国度之秘银王åº?/a></li> <li><a href="/bqw35245/" title="¾|‘游之巅峰帝çš? target="_blank">¾|‘游之巅峰帝çš?/a></li> </ul></div> <span><a href="/kehuanxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬ä¸ƒä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="aTD_L"/> </td> <td class="aTB" align="middle"> <span class="btitle">全本ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="aTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="aTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc11-1" onclick="ChangeDateTab(11,1)">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc11-2" onclick="ChangeDateTab(11,2)">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc11-3" onclick="ChangeDateTab(11,3)">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb11-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw79086/" title="凤逆天下:腚w»‘™ì”君妖娆å? target="_blank">凤逆天下:腚w»‘™ì”君妖娆å?/a></li> </ul></div> <div id="tb11-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw79086/" title="凤逆天下:腚w»‘™ì”君妖娆å? target="_blank">凤逆天下:腚w»‘™ì”君妖娆å?/a></li> </ul> </div> <div id="tb11-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw79086/" title="凤逆天下:腚w»‘™ì”君妖娆å? target="_blank">凤逆天下:腚w»‘™ì”君妖娆å?/a></li> </ul> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬å…«ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="yTD_L"/> </td> <td class="yTB" align="middle"> <span class="btitle">所有小说推荐排行榜</span> </td> <td valign="bottom"> <div class="yTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="yTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc12-1" onclick="ChangeDateTab(12,1)">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc12-2" onclick="ChangeDateTab(12,2)">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc12-3" onclick="ChangeDateTab(12,3)">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb12-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw51832/" title="重生西游之天½‹·å¦–ž®? target="_blank">重生西游之天½‹·å¦–ž®?/a></li> <li><a href="/bqw63695/" title="å¥Ïxˆ˜¼œžçš„黑包¾Ÿ? target="_blank">å¥Ïxˆ˜¼œžçš„黑包¾Ÿ?/a></li> <li><a href="/bqw62589/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/bqw55408/" title="‹zªè’之妖皇逆天" target="_blank">‹zªè’之妖皇逆天</a></li> <li><a href="/bqw62564/" title="æîC¼¼å¯’光遇骄é˜? target="_blank">æîC¼¼å¯’光遇骄é˜?/a></li> <li><a href="/bqw24656/" title="厉害了我的原始äh" target="_blank">厉害了我的原始äh</a></li> <li><a href="/bqw62913/" title="重生七零有宝å¦? target="_blank">重生七零有宝å¦?/a></li> <li><a href="/bqw60012/" title="一世兵çŽ? target="_blank">一世兵çŽ?/a></li> <li><a href="/bqw7933/" title="凡äh修仙传仙界篇" target="_blank">凡äh修仙传仙界篇</a></li> <li><a href="/bqw10258/" title="å…늎‹ä¼ å¥‡" target="_blank">å…늎‹ä¼ å¥‡</a></li> <li><a href="/bqw62907/" title="å¿«ç©¿åQšå¾å„¿èŽ«æ–? target="_blank">å¿«ç©¿åQšå¾å„¿èŽ«æ–?/a></li> <li><a href="/bqw78487/" title="¼œžåŒ»å«¡å¥³åQšå¸å›ï¼Œè¯·ä¸‹å«ï¼" target="_blank">¼œžåŒ»å«¡å¥³åQšå¸å›ï¼Œè¯·ä¸‹å«ï¼</a></li> <li><a href="/bqw80183/" title="别闹åQŒè–„先生åQ? target="_blank">别闹åQŒè–„先生åQ?/a></li> <li><a href="/bqw43604/" title="邪王嗜宠åQšé¬¼åŒÈ‹‚å¦? target="_blank">邪王嗜宠åQšé¬¼åŒÈ‹‚å¦?/a></li> <li><a href="/bqw62934/" title="最强屠龙系¾l? target="_blank">最强屠龙系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw10793/" title="重生家中å®? target="_blank">重生家中å®?/a></li> <li><a href="/bqw43791/" title="最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ" target="_blank">最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/bqw70359/" title="重回八一åQšé•¿å«‚的奋斗" target="_blank">重回八一åQšé•¿å«‚的奋斗</a></li> <li><a href="/bqw63423/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/bqw37071/" title="体坛之篮球教çˆ? target="_blank">体坛之篮球教çˆ?/a></li> </ul></div> <div id="tb12-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw78487/" title="¼œžåŒ»å«¡å¥³åQšå¸å›ï¼Œè¯·ä¸‹å«ï¼" target="_blank">¼œžåŒ»å«¡å¥³åQšå¸å›ï¼Œè¯·ä¸‹å«ï¼</a></li> <li><a href="/bqw59512/" title="总裁大ähåQŒæ”¾è‚†çˆ±åQ? target="_blank">总裁大ähåQŒæ”¾è‚†çˆ±åQ?/a></li> <li><a href="/bqw7933/" title="凡äh修仙传仙界篇" target="_blank">凡äh修仙传仙界篇</a></li> <li><a href="/bqw63695/" title="å¥Ïxˆ˜¼œžçš„黑包¾Ÿ? target="_blank">å¥Ïxˆ˜¼œžçš„黑包¾Ÿ?/a></li> <li><a href="/bqw80183/" title="别闹åQŒè–„先生åQ? target="_blank">别闹åQŒè–„先生åQ?/a></li> <li><a href="/bqw24656/" title="厉害了我的原始äh" target="_blank">厉害了我的原始äh</a></li> <li><a href="/bqw77389/" title="重生八零åQšåª³å¦‡æœ‰ç‚¹èÇG" target="_blank">重生八零åQšåª³å¦‡æœ‰ç‚¹èÇG</a></li> <li><a href="/bqw81165/" title="快穿女配冷静ç‚? target="_blank">快穿女配冷静ç‚?/a></li> <li><a href="/bqw81061/" title="½W¬ä¸€é»‘料影后" target="_blank">½W¬ä¸€é»‘料影后</a></li> <li><a href="/bqw67652/" title="重生之侯府良å¥? target="_blank">重生之侯府良å¥?/a></li> <li><a href="/bqw35127/" title="奶爸的异界餐åŽ? target="_blank">奶爸的异界餐åŽ?/a></li> <li><a href="/bqw81276/" title="重生˜q‡åŽ»å½“ä¼ å¥? target="_blank">重生˜q‡åŽ»å½“ä¼ å¥?/a></li> <li><a href="/bqw62589/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/bqw77377/" title="重回1985åQšéº»è¾£ä¿åª›_¦‡" target="_blank">重回1985åQšéº»è¾£ä¿åª›_¦‡</a></li> <li><a href="/bqw78897/" title="八零¼œžåŒ»ž®åª³å¦? target="_blank">八零¼œžåŒ»ž®åª³å¦?/a></li> <li><a href="/bqw81549/" title="天选神å¦? target="_blank">天选神å¦?/a></li> <li><a href="/bqw48862/" title="最å¼ø™£…逼打脸系¾l? target="_blank">最å¼ø™£…逼打脸系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw81559/" title="万世臛_°Š" target="_blank">万世臛_°Š</a></li> <li><a href="/bqw23253/" title="唐砖" target="_blank">唐砖</a></li> <li><a href="/bqw78755/" title="˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™? target="_blank">˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™?/a></li> </ul></div> <div id="tb12-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/bqw59512/" title="总裁大ähåQŒæ”¾è‚†çˆ±åQ? target="_blank">总裁大ähåQŒæ”¾è‚†çˆ±åQ?/a></li> <li><a href="/bqw78487/" title="¼œžåŒ»å«¡å¥³åQšå¸å›ï¼Œè¯·ä¸‹å«ï¼" target="_blank">¼œžåŒ»å«¡å¥³åQšå¸å›ï¼Œè¯·ä¸‹å«ï¼</a></li> <li><a href="/bqw7933/" title="凡äh修仙传仙界篇" target="_blank">凡äh修仙传仙界篇</a></li> <li><a href="/bqw81165/" title="快穿女配冷静ç‚? target="_blank">快穿女配冷静ç‚?/a></li> <li><a href="/bqw63695/" title="å¥Ïxˆ˜¼œžçš„黑包¾Ÿ? target="_blank">å¥Ïxˆ˜¼œžçš„黑包¾Ÿ?/a></li> <li><a href="/bqw80183/" title="别闹åQŒè–„先生åQ? target="_blank">别闹åQŒè–„先生åQ?/a></li> <li><a href="/bqw67652/" title="重生之侯府良å¥? target="_blank">重生之侯府良å¥?/a></li> <li><a href="/bqw24656/" title="厉害了我的原始äh" target="_blank">厉害了我的原始äh</a></li> <li><a href="/bqw77389/" title="重生八零åQšåª³å¦‡æœ‰ç‚¹èÇG" target="_blank">重生八零åQšåª³å¦‡æœ‰ç‚¹èÇG</a></li> <li><a href="/bqw81276/" title="重生˜q‡åŽ»å½“ä¼ å¥? target="_blank">重生˜q‡åŽ»å½“ä¼ å¥?/a></li> <li><a href="/bqw81061/" title="½W¬ä¸€é»‘料影后" target="_blank">½W¬ä¸€é»‘料影后</a></li> <li><a href="/bqw78755/" title="˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™? target="_blank">˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™?/a></li> <li><a href="/bqw62589/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/bqw35127/" title="奶爸的异界餐åŽ? target="_blank">奶爸的异界餐åŽ?/a></li> <li><a href="/bqw81327/" title="皇后是朕的黑月光" target="_blank">皇后是朕的黑月光</a></li> <li><a href="/bqw48862/" title="最å¼ø™£…逼打脸系¾l? target="_blank">最å¼ø™£…逼打脸系¾l?/a></li> <li><a href="/bqw65161/" title="斗罗大陆外传¼œžç•Œä¼ è¯´" target="_blank">斗罗大陆外传¼œžç•Œä¼ è¯´</a></li> <li><a href="/bqw63669/" title="酒神" target="_blank">酒神</a></li> <li><a href="/bqw77173/" title="都市之活了几十亿òq? target="_blank">都市之活了几十亿òq?/a></li> <li><a href="/bqw23253/" title="唐砖" target="_blank">唐砖</a></li> </ul></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div class="footer"> <div class="footer_link"></div> <div class="footer_cont"> <script>footer();</script> </div> </div> </div> <a href="http://www.syphbo.live/"><span class="STYLE1">±±¾©11Ñ¡5·Ö²¼×ßÊÆͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>